قسمت پنجم: آزادی اجتماعات


در قسمت پنجم رادیو قیچی، محمدعلی کدیور درباره آزادی اجتماعات از دید مفاهیم جامعه شناسی صحبت می کند. او در این برنامه درباره مفهوم، وضعیت و محدودیت های قانونی و حکومتی آزادی اجتماعات در ایران سخن می گوید. کدیور همچنین با ارائه یک تصویر تاریخی از تظاهرات و اجتماعات کلیدی در طول سال های حکومت های جمهوری اسلامی، به نقد و بررسی شکل گیری اجتماعات در ایران معاصر می پردازد.


محمدعلی کدیور
محمدعلی کدیور دانشجوی دکترا، پژوهشگر و مدرس در دانشکده جامعه شناسی دانشگاه کرولاینای شمالی (چپل هیل) است. مطالعات او به بررسی جنبش های اجتماعی و دموکرازیسون جهانی و خاورمیانه می پردازد. نوشته های بسیاری از او درباره مسائل خاورمیانه در نشریات انگلیسی و فارسی زبان چاپ شده است.
.

زبان

 • English
 • Farsi
 • ما را دنبال کنید

 • Facebook
 • YouTube
 • SoundCloud
 • در تماس باشید

  info[at]pourzandfoundation.org

  © Siamak Pourzand Foundation, 2014