هنرهای زیرزمینی


هنرهای زیرزمینی مجموعه از گفتگوهای پادکستی با هنرمندانی است که یا کار خود را زیرزمینی می نامند و یا با هنر و فرهنگ زیرزمینی در ایران معاصر آشنایی دارند. این گفتگوها که درسال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ میلادی انجام شده است به تعاریف هنر زیرزمینی در جوامع بسته و باز، واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و چالش‌هایی که ممکن است در تصمیم یک هنرمند برای کار زیرزمینی دخیل باشد می پردازد. همچنین مهمانان این برنامه نقش هنر زیرزمینی در شکل‌گیری فرهنگ و هنجارهای مدنی را نیز بررسی می کنند. هدف از این مجموعه پادکست‌ها، بررسی پیدایش خرده‌فرهنگ‌های جایگزین میان جوانان ایرانی در پاسخ به قوانین محدودکننده و اقدامات تنبیهی علیه آزادی بیان در ایران است. هدف دیگر آن به تصویر کشیدن نقش هنرمندان ایرانی و مخاطبان آنها در به چالش کشیدن موانع سیاسی- اجتماعی و حقوقی، و همچنین هنجارهای فرهنگی، سنتی و مذهبی است که در ایران معاصر قدرتمند باقی مانده‌اند.

قسمت نهم: نقش نماهنگ در هنر زیرزمینی

در قسمت نهم از مجموعه پادکست های هنرهای زیرزمینی بنیاد سیامک پورزند، با فربد خوش طینت٬ یک هنرمند جوان و سرشناس ایرانی٬ درباره هنر نماهنگ و هنرهای تصویری زیرزمینی صحبت می کنیم. به عقیده فربد هنرمندان جوانی که اکنون در ابتدای کار هنری خود در ایران به سر می برند٬ با مشکلات فراوانی همچون موانع حکومتی٬ ایدئولوژی های غالب در اجتماع و خانواده و به وجود آمدن سطحی قابل توجه از رقابت دست و پنجه نرم می کنند. اما با این که بسیاری از آن ها فرصت های لازم برای رشد را به دست نمی آوردند٬ معدود هنرمندانی که به هر قیمتی دست از کار نمی کشند در نهایت در کار خود موفق می شوند. فربد همچنین به اهمیت همکاری هنرمندان به خصوص در فضای محدود ایران به عنوان یکی از عناصر کلیدی رشد هنری می پردازد و از تجربه های خود از همکاری با هنرمندان و خواننده های رپ زیرزمینی می گوید.

قسمت هشتم: تئاتر زیرزمینی در ایران معاصر

در قسمت هشتم از مجموعه پادکست های هنرهای زیرزمینی بنیاد سیامک پورزند، با یک هنرمند و کارگردان تئاتر زیرزمینی که ترجیح می دهد ناشناس بماند درباره تئاتر زیرزمینی در ایران صحبت می کنیم. در این گفتگو او به روند رشد تئاتر زیرزمینی در سال های اخیر در ایران می پردازد و دوران تاریک ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را نقظه عطفی در روند زیرزمینی شدن شتاب زده تئاتر می داند. او همچنین به تئاتر خصوصی که این روزها در ایران رواج پیدا کرده است می کند و می افزاید که خصوصی سازی تئاتر زیرزمینی تلاشی است برای این که دولت سمت و سوی این هنر زیرزمینی و یا زیرزمینی شده را با سیاست های خود نزدیک کند. البته او نیز خاطرنشان می شود که با وجود کیفیت بسیار بد این سالن های خصوصی و دورافتادگی آن ها از مرکز شهر هنرمندان تئاتر زیرزمینی به ناچار از این فضاها و موقعیت برای ارتباط گیری حداقلی با مخاطب و اجراهای کوچک و پراکنده استفاده می کنند. به عقیده این هنرمند هنر و به خصوص تئاتر بی مخاطب خود هیچ است. از این رو او از مقامات دولتی می خواهد تا بگذارند هنرمندان بدون واسطه مخاطبان خود را دریابند و برای آن ها هنرشان را به نمایش بگذارند.

قسمت هفتم: سینمای زیرزمینی در ایران معاصر

در قسمت هفتم از مجموعه پادکست های هنرهای زیرزمینی بنیاد سیامک پورزند، با یک هنرمند و فیلم ساز زیرزمینی که ترجیح می دهد ناشناس بماند درباره سینمای ایران و به خصوص سینمای زیرزمینی صحبت می کنیم. در این گفتگو او به جنبه های گوناگون سینمای زیرزمینی به عنوان چشم سوم در جوامع باز که اغلب سینما و هنر عامه پسند را به نقد می کشد٬‌ اشاره می کند. او همچنین در همین راستا درباره سینمای زیرزمینی در کشورهایی با فضای بسته تر مانند ایران به عنوان هنری که ارزش ها و محدودیت های حکومتی را خواسته و یا ناخواسته به چالش می کشد٬ صحبت می کند. به گفته او سینمای زیرزمینی بیش از هر برهه زمانی دیگری در درگیرهای جنبش سبز ۱۳۸۸ لزوم خود را در جامعه پیدا کرد. در پایان این هنرمند جوان با اشاره به اهمیت فرم و ساختار در سینمای زیرزمینی٬ نگرانی خود را از رخنه تدریجی ارزش های حکومتی به هنرزیرزمینی از طریق راه کارهایی نظیر مدیریت و سازمان دهی فعالیت های فراقانونی هنری بیان می کند. البته او در این زمینه نیز خاطرنشان می کند که ارزشی کردن سینمای زیرزمینی به دلیل دشواری محدود کردن تصویر کاری پیچیده و یا حتی غیرممکن است.

قسمت ششم:‌ موسیقی زیرزمینی در ایران معاصر – بخش سوم

در قسمت ششم از مجموعه پادکست های هنرهای زیرزمینی بنیاد سیامک پورزند، با بیژن موسوی، هنرمند وموسیقیدان، درباره فرآیند و تعریف هنرهای زیرزمینی و ساختار موسیقی زیرزمینی در ایران صحبت می کنیم. او با ارایه نگاهی تطبیقی نسبت به جنبش های اجتماعی آمریکا در قرن بیستم میلادی و ارتباط آن با موسیقی اعتراضی٬ به پدیده زیزمینی شدن موسیقی و به خصوص موسیقی اعتراضی راک در دهه های گذشته در ایران می پردازد. بیژن همچنین نگرانی خود را نسبت به فرآیند موازی سازی هنری که امروزه با حمایت دولتی در ایران مرسوم است بیان کرده و از پاپ دولتی به .عنوان نمونه ای بارز از این فرآيند حکومتی یاد می کند

قسمت پنجم: هنر زیرزمینی و صداهای به حاشیه رانده

در قسمت پنجم از مجموعه پادکست های هنرهای زیرزمینی بنیاد سیامک پورزند، با راشین فهندژ،هنرمند و فیلم ساز، درباره هنرهای زیرزمینی و دشواری های کار به عنوان یک هنرمند بهایی در ایران صحبت می کنیم. در این گفتگو راشین به فرآيند هنر زیرزمینی و مخاطبانش در کشورهایی که برخی کارهای هنری در آن به دلایل […]

قسمت چهارم: هنرهای شهری و خیابانی زیرزمینی درایران معاصر

در قسمت چهارم از مجموعه پادکست های هنرهای زیرزمینی بنیاد سیامک پورزند، با قلمدار هنرمند جوان گرافیتی درباره هنرهای خیابانی زیرزمینی صحبت می کنیم. در این گفتگو قلمدار به فرآيند به وجود آمدن هنر گرافیتی در دوران انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اشاره می کند و این مبدا را حرکتی سیاسی می نامد. قلمدار همچنین توضیح می دهد که این هنر در نسل های جوان تر امروزی بیشتر به سمت غربی پیش رفته است که به نظر او اتفاق شایسته ای نمی آید. هنرمندانی نظیر خود او هستند که می کوشند از نشانه های شرقی ، ایرانی و بومی استفاده کنند. اما در نهایت تمایل به استفاده از روش های غربی در این هنر در میان هنرمندان جوان ایرانی بسیار رایج است. قلمدار همچنین خاطرنشان می کند که رشد هنر گرافیتی به دلیل فضای امنیتی ایران و سیاست موازی سازی این هنر توسط نهادهای دولتی بسیار دشوار خواهد بود.

قسمت سوم: موسیقی زیرزمینی درایران معاصر- بخش دوم

در قسمت سوم از مجموعه پادکست های هنرهای زیرزمینی بنیاد سیامک پورزند، با فرزاد گلپایگانی موسیقی دان و گرافیست جوان ایرانی، درباره موسیقی زیرزمینی وبه خصوص درباره موسیقی بی کلام راک و متال صحبت می کنیم. در این گفتگو گلپایگانی به محدودیت هایی که سانسور حکومتی حتی بر سر راه موسیقی بی کلام می گذارد صحبت می کند. او همچنین به روش هایی که نوازندگان برای اخذ مجوزانتشار آلبوم استفاده می کنند می پردازد. از آنجا که فرزاد در هنرهای بصری نیز فعال است در صحبت هایش به چالش های نقاشان برای برگزاری نمایشگاه نیز اشاره می کند و از خاطرات خود دربرگزاری نمایشگاه نقاشی با آثاری که در آن از فیگور زن استفاده شده بود می گوید.

قسمت دوم: موسیقی زیرزمینی درایران معاصر- بخش نخست

در قسمت دوم از مجموعه پادکست های هنرهای زیرزمینی بنیاد سیامک پورزند، با پرهام حقیقی، موسیقی دان جوان ایرانی، درباره موسیقی زیرزمینی و تفاوت آن با موسیقی مجاز در ایران صحبت می کنیم. در این گفتگو حقیقی با اشاره به محدودیت هایی که سانسور حکومتی بر سر راه موسیقی دانان، آهنگ سازان نوازندگان گذاشته است، به فرصت ها و نیازهای هنرمندان جوان در ایران نیر می پردازد. برای مثال، او به نیاز موسیقی دانان ایرانی به توجه بیشتر به کیفیت و ارزش کار هنری و همچنین به فرصت هایی که امروزه فضای اینترنتی در اختیار هنرمندان سراسر جهان برای یادگیری، مبادله اطلاعات و پخش کارهای هنری خود اشاره می کند.

قسمت اول: ادبیات زیرزمینی در ایران معاصر

در قسمت اول از مجموعه پادکست های هنرهای زیرزمینی بنیاد سیامک پورزند با شهریار مندنی پور، نویسنده بنام ایرانی، درباره ادبیات زیرزمینی صحبت می کنیم. مندنی پور با ما درباره تاریخ ادبیات زیرزمینی در ایران و نمونه های مختلف این ادبیات از دیرباز تاکنون خواهد گفت. در این جلسه پای صحبت های او درباره عواملی که باعث کوچ ادبیات به زیرزمین – خفا – می شوند، تاثیر وضعیت سیاسی واجتماعی در زیرزمینی شدن ادبیات و وضعیت فعلی آن در ایران امروز می نشینیم. همچنین از ایشان درباره تجربه شخصی شان از کار در فضای ایران قبل و بعد انقلاب و اتفاقاتی که گاه باعث سانسور یا زیرزمینی شدن آثارشان شده می پرسیم.
.

زبان

 • English
 • Farsi
 • ما را دنبال کنید

 • Facebook
 • YouTube
 • SoundCloud
 • در تماس باشید

  info[at]pourzandfoundation.org

  © Siamak Pourzand Foundation, 2014