جهان زیرزمینی هنر و فرهنگ


شناخت دقیق تر از هنر و فرهنگ معاصر برای درک بهتر راه کارهای جوانان برای به چالش کشیدن معضلات و محدودیت های اجتماعی و سیاسی امروزه ایران امری ضروریست. با توجه به حجم گسترده‌ی سانسور حکومتی که گهگاه تابوهای اجتماعی نیز با آن هم سو می شوند، شناخت واقع گرایانه از خرده فرهنگ های کنونی ایران و مبارزات خلاقانه هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی، بدون توجه خاص به فعالیت‌های زیرزمینی غیرممکن است. از این رو بنیاد سیامک پورزند برنامه ای سه بخشی را به بحث و گفتگو درباره هنر، ادب و فرهنگ زیرزمینی ایران معاصر اختصاص داده است

«جهان زیرزمینی» یکی از برنامه های بنیاد سیامک پورزند است که با هدف آگاهی بخشی درباره پافشاری های هنرمندان، نویسندگان و فعالان آزادی بیان و ایجاد فضایی مناسب برای گفتگو و تحلیل استراتژی های معاصر برای ادامه کار فرهنگی، هنری و مدنی در فضای دشوار سیاسی تهیه و تولید شده است. این برنامه سه بخش دارد: (1) مردمان زمینی (هنرهای زیرزمینی) که حاوی گفتگوهای پادکستی با هنرمندانی است که به نحوی تجربه فعالیت هنری و فرهنگی زیرزمینی دارند. (2) زیر زمین پنهان که دربرگیرنده داستان ها، خاطرات و نظراتی درباره تهیه، اجرا و تماشای هنرهای زیرزمینی (و یا زیرزمینی شده) با وجود محدودیت های قانونی، حکومتی، دینی و فرهنگی است. (3) اتاق قانون که شامل پنج جلسه بحث و گفتگو به زبان ساده درباره چالش های حقوقی و امنیتی کار هنری و فرهنگی در ایران معاصر است.

.

زبان

 • English
 • Farsi
 • ما را دنبال کنید

 • Facebook
 • YouTube
 • SoundCloud
 • در تماس باشید

  info[at]pourzandfoundation.org

  © Siamak Pourzand Foundation, 2014