رادیو قیچی


رادیو قیچی (۲۰۱۵ -۲۰۱۴) سومین فعالیت پروژه شیوا: در چالش با سانسور است. رادیو قیچی فضایی منسجم برای گفتگوی سازنده و هدفمند درباره ویژگی های آزادی بیان در چهارچوب های بین المللی و چالش های آن در ایران معاصر فراهم می کند.

این برنامه رادیویی در برگیرنده مجموعه ای از پادکست هایی است که در آن کارشناسان بنام به بررسی جنبه های مختلف آزادی بیان می پردازند. از جمله مباحث رادیو قیچی آزادی سخن، تجمعات، انتقاد از دولت، مطبوعات و آزادی عقیده است. همچنین، این برنامه رادیویی به مسائلی نظیر آزادی بیان در هنرهای معاصر ایران و آزادی جنسیت می پردازد.

قسمت دهم : آزادی بیان در شعر

در قسمت دهم رادیو قیچی، تارا آغداشلو درباره آزادی بیان در شعر و ادبیات صحبت می کند. او دراین برنامه به مشکلات نویسندگان و شعرای ایرانی برای انتشار قانونی کتاب های خود اشاره می کند. او همچنین درباره چالش هایی که فضای متغیر نشر و سانسور و بازتر شدن و یا بسته تر شدن ناگهانی فضای سیاسی در ایران برای نویسندگان ایرانی ایجاد می کند، سخن می گوید.

قسمت نهم : محدودیت های آزادی بیان

در قسمت نهم رادیو قیچی، نرگس توسلیان درباره محدودیت های آزادی بیان صحبت می کند. او دراین برنامه با ذکر مثال های گوناگون از سراسر جهان به شروط و محدودیت های آزادی بیان حتی در جوامع باز اشاره می کند. او همچنین درباره وضعیت آزادی بیان و محدودیت های بیش از حد و غیرقابل قبول سخن می گوید و محدودیت هایی که ساختار حکومتی جمهوری اسلامی برسر آزادی بیان می گذارد را به نقد می کشد.

قسمت هشتم : آزادی بیان در هنر

در قسمت هشتم رادیو قیچی، نازنین پوینده درباره آزادی بیان درهنر صحبت می کند. او در صحبت های خود به مفهوم آزادی مطلق در هنگام خلق هنر و تفاوت دنیای انتزاعی هنر با شرایط ، واقعیت ها و محدودیت های دنیای "واقعی" می پردازد. او همچنین درباره تجربه خلق هنردر کشوری با شرایط اجتماعی، تاریخی و فرهنگی نظیر ایران سخن می گوید.

قسمت هفتم : آزادی بیان در طنز و کاریکاتور

در قسمت هفتم رادیو قیچی، مانا نیستانی درباره آزادی بیان در طنز و کاریکاتور صحبت می کند. او در صحبت های خود به اهمیت آزادی در طنز و همچنین خط قرمزهایی که شاید برای احترام به مسایل تاریخی جامعه، یک طنزنویس و یا کاریکاتوریست باید برای خود تعریف کند می پردازد. او همچنین درباره وضعیت طنز و کاریکاتور در ایران، با وجود محدودیت های حکومتی، قانونی و اجتماعی سخن می گوید.

قسمت ششم : آزادی اطلاعات

در قسمت ششم رادیو قیچی، احسان مقدسی درباره آزادی اطلاعات صحبت می کند. او در صحبت های خود به مسایلی نظیرمفهوم، وضعیت و محدودیت های قانونی و حکومتی آزادی اطلاعات در ایران می پردازد. مقدسی همچنین درباره ترفندهای حکومتی برای جلوگیری از دسترسی به اطلاعات در فضای اینترنتی، راه کارهای که جوانان ایرانی در مقابله با این محدودیت ها به کار می برند و پیامدهای قضایی آن سخن می گوید.

قسمت پنجم: آزادی اجتماعات

در قسمت پنجم رادیو قیچی، محمدعلی کدیور درباره آزادی اجتماعات از دید مفاهیم جامعه شناسی صحبت می کند. او در این برنامه درباره مفهوم، وضعیت و محدودیت های قانونی و حکومتی آزادی اجتماعات در ایران سخن می گوید. کدیور همچنین با ارائه یک تصویر تاریخی از تظاهرات و اجتماعات کلیدی در طول سال های حکومت های جمهوری اسلامی، به نقد و بررسی شکل گیری اجتماعات در ایران معاصر می پردازد.

قسمت چهارم: آزادی مذهب وعقیده

در قسمت چهارم رادیو قیچی، مانی مستوفی درباره آزادی مذهب و عقیده از دید حقوق بین الملل صحبت می کند. او همچنین در این برنامه درباره مفهوم، وضعیت و محدودیت های قانونی و حکومتی آزادی مذهب و عقیده در ایران سخن می گوید.

قسمت سوم: آزادی مطبوعات

در قسمت سوم رادیو قیچی دکترمحسن سازگارا و روزبه میرابراهیمی درباره تعریف و سازوکار آزادی مطبوعات صحبت می کنند. کارشناسان برنامه در این گفتگو به نقش کلیدی مطبوعات آزاد به عنوان یک رکن اساسی در دموکراسی نیزاشاره می کنند. این دو کارشناس همچنین درباره موقعیت و محدودیت های مطبوعات در ایران امروز سخن می گویند.

قسمت دوم: آزادی سخن

در قسمت دوم رادیو قیچی، علی هریسچی درباره آزادی بیان و سخن از دید حقوقی و از منظر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا صحبت می کند. او همچنین در این برنامه درباره مفهوم، وضعیت و محدودیت های قانونی و حکومتی آزادی بیان در ایران سخن می گوید

قسمت اول: آزادی بیان

در نخستین جلسه رادیو قیچی مهرانگیز کار به مبانی آزادی بیان می پردازد. او در این بحث همچنین درباره جنبه های بین المللی، قانونی و عرفی انواع آزادی بیان مانند آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات صحبت می کند.
.

زبان

 • English
 • Farsi
 • ما را دنبال کنید

 • Facebook
 • YouTube
 • SoundCloud
 • در تماس باشید

  info[at]pourzandfoundation.org

  © Siamak Pourzand Foundation, 2014