آزادی پس از بیان


آزادی پس از بیان (۲۰۱۵) پنجمین و آخرین فعالیت برنامه شیوا: در چالش با سانسور در ایران است. در طی بحران های مقطعی و درگیری های جناحی سیاستمداران جمهوری اسلامی بسیاری از روزنامه نگاران، هنرمندان، نویسندگان وفعالان مدنی درگیر مساله آزادی پس از بیان شده اند. حتی وقتی هم که در مقاطع سیاسی خاصی فضاهای کوچک و حداقلی برای کار و فعالیت در ایران معاصر فراهم می شود، روزنامه نگاران، هنرمندان، نویسندگان، فعالین مدنی و مردم عادی اغلب از حق مسلم آزادی پس از بیان بهره مند نمی شوند. حتی وقتی فرصت و فضایی برای چاپ مطالب، به صحنه آوردن کارهای هنری ، چاپ کتاب های سانسور شده و فعالیت های فرهنگی- اجتماعی از این قبیل در شرایط دشوار سیاسی ایران ایجاد می شود، موانعی بر سرراه قرارمی گیرد. قوه قضاییه که زیر سلطه محافظه کاران است اقدام به هراساندن، دستگیری و آزار و اذیت آفرینندگان آثاری می کند که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته و در نشریات دارای مجوز چاپ شده است. بنابراین حتی اگر در ایران فرصت هایی برای آزادی بیان فراهم بشود، این آزادی ها امنیت شهروندان را پس از بیان تضمین نمی کند.

آزادی پس از بیان بدون ذکر نام کسانی که درگیر این چالش بوده اند، به چند مورد از پرونده های معمول از این قبیل می پردازد. هدف از این برنامه آگاهی بخشی به روزنامه نگاران، هنرمندان، نویسندگان، فعالین مدنی و شهروندان ایرانی است. با حضور حقوقدانان در این برنامه اطلاعات لازم قانونی در چارچوب قوانین داخلی جمهوری اسلامی آموزش داده می شود.

قسمت پنجم: آزادی پس از بیان در دانشگاه ها

درآخرین قسمت (پنجم) برنامه آزادی پس از بیان، کارشناسان حقوقی به بررسی شرایط آزادی بیان در دانشگاه های ایران می پردازند. در این قسمت، آنها رویدادهای مهم تاریخی همچون انقلاب فرهنگی و پاکسازی دانشگاه ها پس از انقلاب اسلامی را مرور کرده و به بحث و گفتگو درباره قوانین اسلامی در این زمینه می پردازند. کارشناسان برنامه همچنین با اشاره به ماجرای چند دانشجو و اساتید دانشگاه که به دلیل ابراز عقاید و فعالیت های خود به دادگا احضار و یا دستگیر شده اند، درباره چالش های قضایی و سیاسی آزادی بیان و عقیده در دانشگاه های ایران صحبت می کنند.

قسمت چهارم: آزادی پس از بیان در مطبوعات

در قسمت چهارم برنامه آزادی پس از بیان، کارشناسان حقوقی به بررسی وضعیت پیچیده آزادی پس از بیان در مطبوعات ایران می پردازند. در این میان، آنها با اشاره به تحولات سیاسی چند دهه اخیر و باز و بسته شدن مکرر روزنامه های اصلاح طلب و غیره، درباره موانع سیاسی و قانونی که برسر راه روزنامه نگاران در ایران قرار دارد صحبت می کنند. کارشناسان برنامه همچنین به بحث و گفتگو درباره چند روزنامه نگار که به دلیل فعالیت های مطبوعاتی خود به دادگاه احضار و یا دستگیر شده اند، می پردازند.

قسمت سوم: آزادی پس از بیان در هنر

در قسمت سوم برنامه آزادی پس از بیان، کارشناسان حقوقی به بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه آزادی در هنر می پردازند. آنها همچنین درباره تحولات اجتماعی، سیاسی و حقوقی ایران معاصر پیرامون آزادی پس از بیان در هنر صحبت می کنند. کارشناسان برنامه همچنین به داستان چند هنرمند ایرانی که به دلیل عرضه کار هنری خود به دادگاه احضار و یا دستگیر شده اند، اشاره می کنند

قسمت دوم: آزادی پس از بیان برای زنان در انظار عمومی (حجاب اسلامی)

در قسمت دوم برنامه آزادی پس از بیان، کارشناسان حقوقی به بررسی برخورد گشت ارشاد اسلامی با زنان در ایران می پردازند. در این قسمت ، کارشناسان برنامه تاریخچه ای از آزادی پوشاک و اجباری شدن حجاب اسلامی در ایران معاصر ارائه می دهند. آنها همچنین به بررسی قوانین جمهوری اسلامی در زمینه آزادی پوشاک زنان، حجاب و نقش قضایی گشت ارشاد اسلامی در پاسداری از حجاب اسلامی می پردازند.

قسمت اول: آزادی پس از بیان برای زنان در انظار عمومی (استادیوم های ورزشی)

در قسمت اول برنامه آزادی پس از بیان، کارشناسان حقوقی به بحث و گفتگو درباره حضور زنان در استادیوم های ورزشی ایران می پردازند. در این بحث، کارشناسان برنامه درباره حضور زنان در انظار عمومی و آزادی تجمعات صحبت می کنند. آنها همچنین با بررسی جنبه های حقوقی این بحث، به گفتگو درباره چند مثال از زنانی که به دلیل حضور در استادیوم های ورزشی به دادگاه احضار و یا دستگیر شده اند می پردازند.
.

زبان

 • English
 • Farsi
 • ما را دنبال کنید

 • Facebook
 • YouTube
 • SoundCloud
 • در تماس باشید

  info[at]pourzandfoundation.org

  © Siamak Pourzand Foundation, 2014