فعالیت ها


در فضای دشوار سیاسی ایران، بسیاری از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و استعدادهای خلاق به ناچار یاد گرفته اند با وجود سانسور، سرکوب و ترس از زندان و تبعید به کار خود ادامه دهند. آن ها زیرزمین ها و اتاق های خود را تبدیل به استودیوی کار و فعالیت کرده اند، و بی اعتنا به خطراتی که از طرف حاکمیت خود و خانواده هاشان را تهدید می کند، جسورانه، خلاقانه و با نگاهی آینده نگر موانع پیرامونی خود را می شکنند. هنر، نوشته ها و آثار آن ها به ناچار دستخوش سانسور و سرکوب می شود. اگر هم مجبور به ترک ایران می شوند، در فضای تازه با استفاده از تجربه های گذشته همچنان هنرمندانه در صحنه باقی می مانند

اما با و وجود تمام این فراز و نشیب ها و ترس از حذف اجباری که مانند سایه ای هولناک آن ها را دنبال می کند، استعدادهای خلاق ایران ساکت نمی شوند. و همین ساکت نبودن، و ساکت نشدن، رمز پیروزی آن ها بر سانسور و سرکوب است. همین ساکت نبودن، و ساکت نشدن، آرمان سیامک پورزند، و بسیاری از هم نسلان و همکاران او، بود و هست. از این رو، نخستین فعالیت بنیاد پورزند، “شیوا: در چالش با سانسور در ایران”، دربرگیرنده مصاحبه ها، گفتگوها و مطالعاتی است درباره روش هایی که استعدادهای خلاق ایرانی در سال های گذشته برای بودن، ماندن و ساکت نماندن به کار گرفته اند.

.

زبان

 • English
 • Farsi
 • ما را دنبال کنید

 • Facebook
 • YouTube
 • SoundCloud
 • در تماس باشید

  info[at]pourzandfoundation.org

  © Siamak Pourzand Foundation, 2014