حق طبیعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته مان (...) آزادانه و بی هیچ مانعی به دست مخاطبان برسد. نامه سرگشاده ۱۳۴ کانون نویسندگان ایران، ۱۳۷۳
هدف ما چالش با سانسور، ترویج و دفاع از آزادی بیان است.

بنیاد سیامک پورزند

این بنیاد در ماه اردیبهشت ۱۳۹۲ به یاد و خاطره شادروان سیامک پورزند در ایالات متحده آمریکا شروع به کار کرد. هدف بنیاد سیامک پورزند ترویج آزادی بیان است.سازمانی مستقل، غیردولتی و بدون وابستگی سیاسی است.

اهداف بنیاد به این شرح است:

آموزش

مفاهیم آزادی بیان و اثرات آن از طریق مبادله دانش و گفتمان هنری، فرهنگی، خلاق و حقوق بشری

ترویج

آزادی بیان، حکومت قانون، حقوق بشر و شهروندی

دفاع

از حقوق افرادی که با خلاقیت سانسور را به چالش می کشند

فعالیت های ما

در فضای دشوار سیاسی ایران، بسیاری از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و استعدادهای خلاق به ناچار یاد گرفته اند با وجود سانسور، سرکوب و ترس از زندان و تبعید به کار خود ادامه دهند. آن ها زیرزمین ها و اتاق های خود را تبدیل به استودیوی کار و فعالیت کرده اند، و بی اعتنا به خطراتی که از طرف حاکمیت خود و خانواده هاشان را تهدید می کند، جسورانه، خلاقانه و با نگاهی آینده نگر موانع پیرامونی خود را می شکنند. هنر، نوشته ها و آثار آن ها به ناچار دستخوش سانسور و سرکوب می شود. اگر هم مجبور به ترک ایران می شوند، در فضای تازه با استفاده از تجربه های گذشته همچنان هنرمندانه در صحنه باقی می مانند. اما با و وجود تمام این فراز و نشیب ها و ترس از حذف اجباری که مانند سایه ای هولناک آن ها را دنبال می کند، استعدادهای خلاق ایران ساکت نمی شوند. و همین ساکت نبودن، و ساکت نشدن، رمز پیروزی آن ها بر سانسور و فضای دشوار اجتماعی و سیاسی است. همین ساکت نبودن، و ساکت نشدن، آرمان سیامک پورزند، و بسیاری از هم نسلان و همکاران او، بوده و هست. از این رو، بنیاد پورزند می کوشد تا به یاد و احترام او و همکاران و هم نسلانش مجموعه ای از حرف ها، نوشته ها و راه حل های این هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی معاصر برای ادامه به کار هرچند در فضایی محدود گردآوری کند.

 • قسمت نهم: نقش نماهنگ در هنر زیرزمینی
  <!--:en-->Episode 9: Underground Arts and Cinematography<!--:--><!--:fa-->قسمت نهم: نقش نماهنگ در هنر زیرزمینی <!--:-->
 • قسمت هشتم: تئاتر زیرزمینی در ایران معاصر
  <!--:en-->Episode 8: Underground Theatre in Contemporary Iran<!--:--><!--:fa-->قسمت هشتم: تئاتر زیرزمینی در ایران معاصر<!--:-->
 • قسمت هفتم: سینمای زیرزمینی در ایران معاصر
  <!--:en-->Episode 7: Underground Cinema in Contemporary Iran<!--:--><!--:fa-->قسمت هفتم: سینمای زیرزمینی در ایران معاصر<!--:-->
.

زبان

 • English
 • Farsi
 • ما را دنبال کنید

 • Facebook
 • YouTube
 • SoundCloud
 • در تماس باشید

  info[at]pourzandfoundation.org

  © Siamak Pourzand Foundation, 2014